Skladaný kameň

 

betónové ploty
betónové ploty 1E

betónový plot rovný
výška 0,5 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 2E

betónový plot rovný
výška 0,75 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 3E

betónový plot rovný
výška 1 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 4E

betónový plot rovný
výška 1,25 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 5E

betónový plot rovný
výška 1,5 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 6E

betónový plot rovný
výška 1,75 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 7E

betónový plot rovný
výška 2 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 8E

betónový plot rovný
výška 2,25 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 9E

betónový plot rovný
výška 2,5 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 10E

betónový plot rovný
výška 2,75 m
skladaný kameň
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty
betónové ploty 11E

betónový plot rovný
výška 3 m
skladaný kameň